Ochrana osobných

údajov

1. Kto sme

Web stránku zdravies.sk vlastní a prevádzkuje spoločnosť SÁM SEBE PÁN, s.r.o. (ďalej len spoločnosť).

Firemné údaje

SÁM SEBE PÁN, s.r.o.
A. Žarnova 861/9, 971 01 Prievidza
IČO: 47411210
IČ DPH (EU VAT): SK2023858144

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo 28867/R

Kontaktná osoba

Ľubomír Jurík, konateľ spoločnosti
ochranaudajov@samsebepan.sk

2. Aké osobné údaje uchovávame a prečo

Odber noviniek emailom

Pre vytvorenie funkcionality newslettrov používame Sendy hostovaný na serveroch spoločnosti WebSupport, s.r.o., ktoré sa fyzicky nachádzajú v Európskej únii (na Slovensku).

Na odosielanie emailov používame Amazon Web Services (AWS) od spoločnosti AWS Inc., ktorej servery sa nachádzajú v Európskej únii (Írsko).

Osobné údaje, ktoré zaznamenávame:

 • Krstné meno (nepovinné) – Slúži k osloveniu danej osoby v emailoch.
 • Emailová adresa – Nevyhnutné pre poslanie emailových správ, ku ktorým sa daná osoba prihlásila.

Odoslanie kontaktného formulára – žiadosť o poskytnutie / úpravu / vymazanie osobných údajov

V prípade, že vyplníte kontaktný formulár / žiadosť na podstránke Kontakt, spracujeme nasledovné osobné údaje:

 • Meno, Emailová adresa – Nevyhnutné k overeniu žiadateľa.
 • Používateľské meno, Používateľská emailová adresa – V prípade, že formulár vyplní zaregistrovaný a prihlásený užívateľ, uložia sa aj tieto údaje, ktoré nám pomôžu lepšie identifikovať totožnosť žiadateľa (napríklad v prípade žiadosti o vymazanie jeho/jej údajov).

Návšteva web stránok spoločnosti

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame neúplnú IP adresu (posledná časť IP adresy je vyresetovaná), z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú anonymizované a nie sú prepojené s vašimi osobnými údajmi.

3. Kde uchovávame dáta

Webhosting

Web stránky spoločnosti, ako aj web stránky našich klientov, ktorým zabezpečujeme webhostingu, sú uložené na serveroch spoločnosti WebSupport, s.r.o. a WEDOS Internet, a.s., a fyzicky sa nachádzajú v Európskej únii (na Slovensku a v Čechách).

Emailové služby

Krstné mená a emailové adresy zákazníkov spoločnosti a osôb prihlásených na odber článkov a/alebo noviniek sú uložené na serveroch spoločnosti WebSupport, s.r.o. a fyzicky sa nachádzajú v Európskej únii (na Slovensku).

4. Čo robíme pre bezpečnosť uchovávaných dát

 • Všetky web stránky spoločnosti používajú šifrované pripojenie a majú SSL certifikát Let’s Encrypt.
 • Pre komunikáciu s emailovými servermi používame šifrované pripojenie SSL/TLS.
 • Pri používaní verejných WiFi sietí (napríklad pri práci z kaviarne) používame prémiové VPN od spoločnosti Avast (Digital River Inc.), ktoré automaticky šifruje všetku komunikáciu s web stránkami (aj v prípade, že daná verejná WiFi sieť nemá žiadne zabezpečenie).
 • Pre ukladanie hesiel a iných prístupových údajov k web stránkam a službám používame manažéra hesiel LastPass. Vďaka tomu je každé heslo jedinečné, vytvorené z náhodného radu malých a veľkým písmen, čísiel a špeciálnych znakov, a má minimálne 12, no často až 16 znakov. Tým výrazne znižujeme pravdepodobnosť, že sa k osobným dátam pod našou kontrolou dostane nepovolaná osoba.

Oznámenie o úniku osobných údajov

V prípade, že zistíme, že došlo k úniku osobných údajov pod našou správou, budeme o tom informovať osoby, ktorých sa daný únik týka, a to ihneď, ako to bude možné. Neskôr budeme informovať o krokoch, ktoré sme učinili pre nápravu danej situácie.

5. Kto má prístup k akým uchovávaným dátam

Konateľ spoločnosti

 • Všetky uchovávané údaje

Účtovnícka firma

 • Mená a kontaktné údaje klientov a zákazníkov spoločnosti
 • Mená a kontaktné údaje zamestnancov a externých spolupracovníkov spoločnosti
 • Vystavené faktúry a iné doklady nevyhnutné k dodržiavaniu zákona

Externí programátori

 • Mená a kontaktné údaje klientov a zákazníkov spoločnosti
 • Všetky dáta uložené na webhostingu a databázových serveroch klientov, ktorým sa staráme o web stránku alebo webhosting

Externí zamestnanci

 • Mená a kontaktné údaje klientov a zákazníkov spoločnosti
 • Niektoré dáta uložené na webhostingu a databázových serveroch klientov (záleží od konkrétnej úlohy)

Iní

 • Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími stranami. Jedinou výnimkou je, keď to od nás vyžaduje zákon a iná možnosť neexistuje.

6. Cookies

Čo sú to cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia na disk vo vašom počítači, keď navštívite nejakú web stránku, ktorá ich používa. Daná web stránka má potom pri vašej ďalšej návšteve možnosť informácie uložené v daných cookies prečítať a použiť pre zlepšenie vášho zážitku z používania danej web stránky.

Do cookies sa ukladajú údaje ako napríklad:

 • vaša identifikácia pre následné návštevy danej stránky (napríklad populárna funkcia “pamätaj si moje prihlásenie”)
 • identifikácia zdroja vašej návštevy na základe toho, na aký odkaz ste klikli (takzvané affiliate cookies)
 • vaša identifikácia pre potreby uloženia nastavení web stránky (takzvané preferencie) či identifikáciu prípadných problémov s web stránkou, ktoré nám dané meranie pomôže odhaliť

Aké cookies používame a prečo

Nevyhnutné cookies

Nevyhnutné cookies sú cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie web stránky – preto ich nie je možné vypnúť.

7. Práva klientov, zákazníkov a používateľov

Právo na odhlásenie z odberu

Každý používateľ má možnosť kedykoľvek sa odhlásiť z odberu nových článkov či noviniek, na odber ktorých sa v minulosti dobrovoľne prihlásil. Odhlásiť z odberu sa môžeš kliknutím na odkaz v hociktorom emaile, ktorý si v minulosti od spoločnosti dostal/a.

Právo na poskytnutie a správnosť údajov

Robíme všetko preto, aby boli všetky údaje, ktoré uchovávame, správne a aktuálne. Na požiadanie ti zašleme kópiu údajov, ktoré sú v našom systéme priradené k tvojej osobe. V prípade neaktuálnych údajov ich na základe tvojej online žiadosti aktualizujeme ihneď, ako to bude možné.

Právo na zabudnutie / vymazanie osobných údajov

Ak sa rozhodneš vymazať všetky svoje osobné údaje v našom systéme, prosím vyplň tento formulár a my dané údaje vymažeme ihneď, ako to bude možné.

Právo namietať k spracovaniu osobných údajov

Podať námietku k spracovaniu svojich osobných údajov spoločnosťou môžeš vyplnením tejto online žiadosti.

8. Používanie web stránky osobami mladšími ako 16 rokov

Web stránky a služby spoločnosti sú určené osobám s minimálnym vekom 16 rokov. Ak máš menej ako 16 rokov, prosím opusti túto web stránku, neprihlasuj sa na odber článkov a nenakupuj v internetovom obchode spoločnosti.

9. Zmeny v podmienkach ochrany osobných údajov

Tieto podmienky sú platné od 15.1.2020 až do publikovania novšieho vydania.

Zdravieš.sk vlastní a prevádzkuje SÁM SEBE PÁN, s.r.o.
Zisti viac na samsebepan.sk a brandbonsai.com

Naspäť na úvodnú stránku